Specialistische zorg bij u in de buurt

Netwerk  Artrose is een samenwerking van de orthopedisch chirurgen van het Flevoziekenhuis met huisartsen en fysiotherapeuten voor de behandeling en begeleiding van mensen met artrose.

Welkom bij Netwerk Artrose

Een aantal fysiotherapiepraktijken en huisartsen uit de regio Flevoland hebben samen met de orthopedisch chirurgen van het  Flevoziekenhuis de handen ineen geslagen om samen de behandeling van knie- en heupartrose te optimaliseren.  Daarbij bieden wij u heldere informatie over de diagnose artrose en een duidelijke aanpak en behandeling waarbij u als patiënt centraal staat. 

Voldoende bewegen en thuis oefenen zijn een cruciaal onderdeel van de behandeling van artrose. De oefeningen zijn opgesteld en voor u geselecteerd met READE, het centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam. Met deze oefeningen worden goede resultaten behaald - minder pijn en verbetering van het dagelijkse bewegen - door patiënten met een milde maar ook ernstige vorm van artrose.


Stepped Care

Binnen Netwerk Artrose werken wij volgens het Stepped Caremodel. Stepped care is een systematische en stapsgewijze aanpak van artrose die bestaat uit 3 stappen, waarbij het accent in de eerste stap ligt op voorlichting en thuis oefenen met bewegen. Bij de tweede stap oefent u onder begeleiding van de fysiotherapeut. De huisarts schrijft zo nodig pijnmedicatie voor. Als stap 1 en 2 onvoldoende resultaat meer bieden, komt stap 3 aan de orde en overlegt u met de orthopedisch chirurg. 

Afhankelijk van uw klachten en mate van artrose wordt bepaald in welke stap u begint. Vaak is dit stap 1 waarbij u voorlichting krijgt van uw fysiotherapeut en thuis gaat oefenen en meer (gedoseerd) bewegen. U wordt hierbij ondersteund door een app. 

Wanneer stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, wordt overgegaan naar stap 2. Hierbij wordt u intensiever begeleidt door uw fysiotherapeut. Thuis oefenen en bewegen blijft ook in stap 2 een belangrijk onderdeel van uw behandeling. 

Een operatie met een heup- of knieprothese

Als stap 2 niet (meer) het gewenste resultaat oplevert of als de heup of knie te ver gevorderde artrose heeft, krijgt  u een een afspraak op de polikliniek van het Noordwest Ziekenhuis bij de orthopedisch chirurg. Dat is stap 3. De orthopedisch chirurg zal uw heup of knie beoordelen, aanvullend onderzoek verrichten en bepalen of u eventueel in aanmerking komt voor een knie- of heupprothese.

Uw gezondheid, onze zorg

Wij vinden het belangrijk om de behandeling van artrose op deze manier aan te pakken. In veel gevallen nemen uw klachten in stap 1 of 2 al voldoende af waardoor u geen operatie nodig heeft. 


De informatie en oefeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaring van therapeuten en specialisten die al langere tijd werken met patienten met artrose. De informatie in de app wordt regelmatig aangepast naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 

Netwerk Artrose - Flevo - animatie-DEF-19052022.wmv

Netwerk Artrose

Heeft u artrose? Bij het Netwerk Artrose bent u in goede handen.  In Netwerk Artrose werken huisartsen, fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen van het Flevoziekehuis samen aan een optimale behandeling. Bekijk in de animatie hiernaast hoe wij dat doen.